Mindfulness training

Mijn doel is kinderen en jongeren handvatten aan te reiken waarmee ze hoofd kunnen bieden aan de onrust die het leven soms met zich meebrengt. 
‘Mindfulness’, of het beoefenen van bewuste en vriendelijke aandacht, is hiervoor een middel.

Tijdens de mindfulness training (Methode Eline Snel) is er aandacht voor:

  • het ontwikkelen van meer rust in hoofd en lijf
  • het verhogen van de concentratie
  • het vertrouwd raken met de binnenwereld (gevoelens en gedachten) en daar beter mee leren om te gaan
  • het controleren van impulsief gedrag
  • aardig zijn voor jezelf en voor een ander
  • omgaan met examenstress (jongerentraining)
  • oefenen met effectieve manieren van communiceren (jongerentraining)
 De training kan zowel in een groep als individueel gevolgd worden.

De mindfulness training voor kinderen van 8 – 12 jaar (groep 5 t/m groep 8) is een achtweekse training.

De groepslessen duren 50 tot 60 minuten en de individuele lessen 45 minuten.
Voordat de acht lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
Ouders / verzorgers zijn niet aanwezig bij de lessen, maar worden na elke bijeenkomst per mail op de hoogte gebracht van de stof die behandeld is.
De dagelijkse ondersteuning van tien minuten per dag kan door de ouders / verzorgers gedaan worden.
Het boek ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel sluit aan bij deze training. Het wordt ouders / verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

De mindfulness training voor jongeren van 12 – 14 jaar is een tienweekse training.
De groepslessen duren 60 tot 75 minuten en de individuele lessen 50 minuten.
Voordat de tien lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
De ouders / verzorgers zijn niet aanwezig bij de lessen.
Het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel sluit aan bij deze training. Het wordt ouders / verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

De mindfulness training voor jongeren van 14 – 19 jaar is een tienweekse training.
De groepslessen duren 60 tot 75 minuten en de individuele lessen 50 minuten.
Voordat de tien lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk een deel van het intake gesprek alleen met de trainer te doen.
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) / verzorger(s).
Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk een deel van het evaluatie gesprek alleen met de trainer te doen.
Het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel sluit aan bij deze trainingen. Het wordt ouders / verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

Na de training
Voor alle deelnemers aan de trainingen is het mogelijk om na de afgeronde trainingen losse terugkom-lessen (opkikkertjes) te volgen.