Aandachttrainingen

Mijn doel is kinderen en jongeren handvatten aan te reiken waarmee ze hoofd kunnen bieden aan de onrust die het leven soms met zich meebrengt. 
‘Mindfulness’, of het beoefenen van bewuste en vriendelijke aandacht, is hiervoor een middel.

Tijdens de aandachttrainingen (Methode Eline Snel) is er veel aandacht voor:

  • het ontwikkelen van meer rust in hoofd en lijf
  • het verhogen van de concentratie
  • het vertrouwd raken met de binnenwereld (gevoelens en gedachten) en daar beter mee leren om te gaan
  • het controleren van impulsief gedrag
  • aardig zijn voor jezelf en voor een ander

De aandachttraining voor kinderen van 5 – 8 jaar is een achtweekse training.
De lessen duren 30 tot 40 minuten.
Voordat de acht lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Ouders of verzorgers zijn niet aanwezig bij de lessen, maar worden na elke bijeenkomst per mail op de hoogte gebracht van de stof die behandeld is.
De dagelijkse ondersteuning van vijf minuten per dag kan door de ouders of verzorgers gedaan worden.
Het boek ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel sluit aan bij deze training.
Het wordt ouders of verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

De aandachttraining voor kinderen van 8 – 12 jaar is een achtweekse training.
De lessen duren 50 tot 60 minuten.
Voordat de acht lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Ouders of verzorgers zijn niet aanwezig bij de lessen, maar worden na elke bijeenkomst per mail op de hoogte gebracht van de stof die behandeld is.
De dagelijkse ondersteuning van vijf minuten per dag kan door de ouders of verzorgers gedaan worden.
Het boek ‘Stilzitten als een kikker’ van Eline Snel sluit aan bij deze training.
Het wordt ouders of verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

De aandachttraining voor jongeren van 12 – 14 jaar is een tienweekse training.
De lessen duren 60 tot 75 minuten.
Voordat de tien lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
De ouders of verzorgers zijn niet aanwezig bij de lessen.
Het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel sluit aan bij deze training.
Het wordt ouders of verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

De aandachttraining voor jongeren van 14 – 18 jaar is een tienweekse training.
De lessen duren 75 tot 90 minuten.
Voordat de tien lessen starten, vindt een intakegesprek plaats met deelnemer en ouder(s) of verzorger(s).
Indien de deelnemer 16 jaar is, wordt met de deelnemer overlegd of bij dit gesprek ook de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zullen zijn. Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk een deel van het intake gesprek alleen met de trainer te doen.
Na afloop van de training is er een evaluatiegesprek met deelnemer en ouder(s).
Indien de deelnemer 16 jaar is, wordt met de deelnemer overlegd of bij dit gesprek ook de ouder(s) of verzorger(s) aanwezig zullen zijn. Vanaf 16 jaar is het ook mogelijk een deel van het evaluatie gesprek alleen met de trainer te doen.
Het boek ‘Ruimte geven en dichtbij zijn’ van Eline Snel sluit aan bij deze trainingen.
Het wordt ouders of verzorgers ten zeerste aangeraden dit boek aan te schaffen.

Voor de training
Voor alle deelnemers is het mogelijk een kennismakingsgesprek / intake gesprek aan te vragen.
Wanneer na dit gesprek besloten wordt deel te nemen aan de training, zijn hier geen extra kosten aan verbonden.
Wanneer na dit gesprek besloten wordt niet deel te nemen aan de training, zijn hier wel kosten aan verbonden (zie Tijden en Tarieven).

Na de training
Voor kinderen van 5 – 12 jaar is het mogelijk om na de afgeronde training een verdiepingstraining te volgen.
Voor alle deelnemers aan de trainingen is het mogelijk om na de afgeronde trainingen losse terugkom-lessen te volgen.