Methode Eline Snel

De Methode Eline Snel is een van de meest gebruikte methodes wereldwijd voor kindermindfulness. Eline Snel ontwikkelde deze training aan de hand van het achtweekse programma Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) van de grondlegger van mindfulness, Jon Kabat-Zinn.

Informatie opgesteld door de Academie voor Mindful Teaching:

Kinderen en volwassenen krijgen vandaag de dag veel prikkels te verwerken. Er is veel drukte in en om ons heen! Om jezelf goed staande te kunnen houden in deze tijd is het prettig als je in staat bent te ontspannen en vaardigheden kent om ‘een hoofd vol gedachten’ tot rust te kunnen brengen.
Ook is het prettig om te weten hoe je met allerlei emoties, zowel fijne en lastige, om kunt gaan zonder er helemaal door meegesleept te worden of zonder ze te negeren. Hierdoor neemt de automatische reactie op stress af en nemen (zelf)vertrouwen en levensvreugde toe.

Gedurende acht tot tien weken worden de kinderen getraind in het ‘leren aandachtig zijn’.

Aandachttraining leert de kinderen:

 • Concentreren. En merken als ze dit niet doen. Door regelmatig te stoppen met doorgaan en te ‘zitten met de aandacht van een kikker’ leren kinderen snel te schakelen tussen ‘doen’ en ‘niet doen’. Merken wanneer je afgeleid bent en weten hoe je terug kunt keren is de basis van elke concentratie.
 • Executieve functies nemen toe.
 • Het vermogen om geest en je lichaam tot rust te brengen. Een kalme geest is beter in staat tot leren.
 • Benoemen en begrijpen van emoties en gedachteprocessen, zoals angst, woede, verdriet en piekeren. Door emoties en gedachten te accepteren en er ruimte voor te maken ontstaat een kleine afstand. Precies genoeg om niet meegesleept te worden door die gevoelens of ze te negeren. Hierdoor ontstaan rust en harmonie.
 • Aanwezig te zijn in het NU. Ook als er spannende dingen te wachten staan of als er nare dingen gebeurd zijn. NU is het oké. Het leert kinderen minder in het verleden of de toekomst te zijn met hun gedachten. Maar in dit moment.
 • Zelfvertrouwen te hebben, door het leren loslaten van oordelen over de eigen gedachten en emoties. Je niet vereenzelvigen met wat je denkt en voelt. En door een open en niet-oordelende houding van de trainer, leerkracht of ouder.
 • Het geheugen te verbeteren, door de aandacht te richten op wat je NU doet (via concentratie) dringen dingen beter door en kun je je beter herinneren wat je geleerd hebt.
 • Aardiger zijn voor zichzelf en anderen, begrip voor eigen standpunten of kwetsbaarheden en die van anderen neemt toe. Het afwijzen van gevoelens of standpunten neemt af. Door compassie en oefenen in aardig zijn merken kinderen hoe groot de waarde van mildheid is. Door bewustwording van deze kwaliteit neemt pestgedrag af. En de acceptatie van verschillen neemt toe.

Er is de afgelopen dertig jaar wetenschappelijk onderzoek verricht naar aandachttraining bij volwassenen met zeer positieve resultaten.
Onderzoek naar het effect bij kinderen is volop in beweging. Ook in de Academie Mindful Teaching. We werken hierin samen met de Radboud Universiteit Nijmegen, de City universiteit van Hong Kong en het Trimbos instituut in Utrecht.

Net zoals bij volwassenen zijn bij kinderen de effecten van aandachttraining:

 • verhoging van de concentratie (betere leerprestaties)
 • toenemende vaardigheid om met emoties, frustraties, pijn en stress om te gaan
 • langdurige en waarneembare afname van klachten zoals vermoeidheid, stress, ziekteverzuim, piekeren en slapeloosheid
 • opvallende toename in de mogelijkheid tot ontspanning van lichaam en geest
 • meer energie, balans en plezier in het leven
 • meer verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de leefomgeving